MENU
GIẢI PHÁP GIÁM SÁT RA VÀO

he-thong-access-control

HỆ THỐNG ACCESS CONTROL

Ngày cập nhật: 04.07.2021

Hệ thống kiểm soát ra vào (Access control system) là hệ thống cửa tích hợp các thiết bị khóa từ, khóa điện. Được điều khiển đóng mở cửa bằng thiết bị trung tâm kết nối với các đầu đọc..