MENU
Hỗ trợ kỹ thuật

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH CHỨC NĂNG FACE DETECTION

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH CHỨC NĂNG FACE DETECTION

Để cấu hình chức năng face detection cho camera chúng ta cần thực hiện các bước cơ bản 1 và 2 trong quá trình lắp đặt camera quan sát

Bước 1: Gắn thẻ nhớ vào camera ip và tiến hành định dạng (Format)

Bước 2: Cài đặt thời gian thực

Bước 3: Bật chức năng Phát Hiện Khuôn Mặt trên camera và cấu hình lịch làm việc cho chức năng này

Bước 4: Cấu hình Upload hình ảnh phát hiện khuôn mặt lên thẻ nhớ

Bước 5: Tạo lich chụp hình và cấu hình thông số ảnh chụp

- Cài đặt lịch chụp hình của camera khi phát hiện khuôn mặt

- Cấu hình thông số ảnh chụp khi phát hiện khuôn mặt (bắt buộc)

* Tìm kiếm hình ảnh camera đã chụp và lưu lại khi phát hiện khuôn mặt

Download ảnh về máy tính để xem,chú ý không hỗ trợ xem hình ảnh được chụp trực tiếp trên camera ip.


Hổ trợ kỹ thuật: 0949-36-11-37