MENU

Giải pháp

lap-dat-tron-goi-4-camera-kb-vision

Lắp đặt trọn gói 4 camera KB - Vision

Ngày cập nhật: 25.02.2018

Giải pháp trọn bộ camera quan sát giá rẻ với mức đầu tư thấp, kinh phí vừa phải khách hàng cũng có thể đầu tư được hệ thống camera đảm bảo chất lương và tin cậy cho gia đình mình

lap-dat-tron-goi-4-camera-hd-hik-vision

Lắp đặt trọn gói 4 camera HD HIK - Vision

Ngày cập nhật: 25.02.2018

Giải pháp trọn bộ camera quan sát giá rẻ với mức đầu tư thấp, kinh phí vừa phải khách hàng cũng có thể đầu tư được hệ thống camera đảm bảo chất lương và tin cậy cho gia đình mình